RAB

RAB – REGISTRERET ALTERNATIV BEHANDLER

 

En Registeret Alternativ Behandler er via sin brancheforening blevet godkendt i henhold til gældende lovkrav.

 

Vælger du en RAB-godkendt akupunktør / zoneterapeut, er du sikret følgende:

Behandlerens uddannelse er lovmæssigt grundfæstet.

Den bedst mulige behandling indenfor akupunktur / zoneterapi.

Behandleren arbejder professionelt ud fra en høj etisk standard og god klinisk praksis.

Klageadgang til den pågældende branceforenings Etisk Juridisk Råd med appelmulighed hos de danske domstole.

Mulighed for tilskud til akupunktur- og zoneterapi-behandling hos Sygeforsikringen "danmark" og de fleste øvrige sundhedsforsikringer, hvis du er medlem af disse.

 

RAB-godkendte behandlere har pligt til løbende at vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

 

 

Jeg er medlem af brancheforening zct (ZoneConnection Terapeutforening) og RAB-godkendt akupunktør og zoneterapeut.